Info från ledningen

God fortsättning!

Nu är det dags att starta upp en ny termin, med nya tag och några förändringar på plats.

I arbetslag Öst och Väst gör vi om arbetslagsledarorganisationen till ett delat ledarskap. Det innebär att närmsta chef för personalen i dessa arbetslag nu är rektor Daniel Jägestedt.

Vi hälsar ny personal välkommen på skolan! Charlotte (Lotta) Wikman-Norlander, legitimerad lärare i idrott, kommer ha all idrott för år F-5. Lotta kommer tillhöra arbetslag Nord men ha undervisning även i Väst och Öst.

Malin Lovén, legitimerad lärare, började hos oss redan någon vecka innan jullovet och kommer undervisa i arbetslag Nord, framför allt i 4a.

Daniel Svensson, legitimerad lärare, är tillbaka från sin föräldraledighet och kommer ha idrotten i åk 6-9. Daniel tillhör arbetslag Syd men med undervisning även i åk 6.

I februari börjar Irena Nilsson, specialpedagog, hos oss. Hon kommer starta upp en särskild undervisningsgrupp för de elever som har behov av att befinna sig i ett mindre sammanhang. Tillsammans med socialpedagog, fritidspedagog och någon elevassistent kommer de utgöra ett team kring dessa elever.

I mars börjar Mikael Nilsson, legitimerad lärare, som kommer börja i arbetslag Nord och ersätta Terese Larsson.

Under våren kommer vi starta upp rastaktiviteter tisdag till torsdag som fritids organiserar och håller i. Vi tror att det kommer leda till mer meningsfulla raster för våra elever i F-6 och till färre konflikter. Fritidshemmen kommer också börja med fördjupningsstationer där barnen får välja olika fördjupningar några dagar i veckan.

Mobiltelefoner, deras vara eller inte vara är alltid en diskussion som vi skolan behöver ta med jämna mellanrum i personalen. Vi har lyft diskussionen för fritidshemmen och kommit fram till följande regler som gäller från onsdag 10/1-18:

  • Inga mobiltelefoner är tillåtna på morgonfritids.
  • Efter kl 16.00 får eleverna använda sina mobiltelefoner. Personalen kommer arbeta för att ha överblick vad mobiltelefonerna används till, samt diskutera förhållningsregler med mobiltelefonanvändning.
  • Efter sammanslagningen, ca 17, kommer mobiltelefoner vara tillåtna att använda, men hänvisade till ett speciellt rum där vi har personal närvarande för att hålla koll.

Vi kommer utvärdera de nya reglerna under vårterminen, både i personalen och tillsammans med eleverna.

Under våren kommer undervisande personal att fortbildas i digitalisering. Med start till hösten kommer delar av våra läroplaner att få tillägg kring digitalisering. I media används ofta begreppet programmering i skolan, och det kommer vara en del av de förändringar som börjar gälla från hösten.
Under våren kommer vi också starta upp vår nya samverkans forum med er vårdnadshavare där vi vill ha representanter från våra klasser. Mer information om detta kommer!

Välkomna till en ny termin med fantastiska möjligheter!

Vänliga hälsningar

Daniel Jägestedt och Fredrik Hedström

Rektorerna

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*