Viktig information

Nedansstående information publicerades på Edwise i fredags och länkar hittar ni även där.

Tyvärr är det så att vårt elevsystem endast kan hämta uppgifter från skatteverket gällande den adress och det telefonnummer en elev har på sin folkbokföringsadress. Dessutom fungerar det endast om telefonnumret är till fast telefoni, alltså inte till era mobilnummer. Numera är det alltfler som endast har mobilnummer och vi behöver därför er hjälp att få in rätt uppgifter i elevsystemet för att kunna ha korrekta klasslistor nästa termin.

Detta utesluter inte vikten av att lämna in korrekta och uppdaterade faktablad, då det är många andra uppgifter som står där som är viktiga för oss att veta.

Ni kan, här till höger, se bifogade instruktioner för hur ni registrera rätt mobilnummer. Detta vill vi att alla gör innan nästa termin startar 10 januari.

Det finns även ett faktablad bifogat, ifall ni inte lämnat in än eller behöver uppdatera det.

Tack för hjälpen!

Skolavslutningsdagen 20/12

Då skolavslutningen i kyrkan börjar 8:30 behöver alla barn vara på plats så att vi kan gå från skolan kl 8:00.
Tänk på att alla barn ska gå tillsammans med klassen både till och från kyrkan.

Skoldagen slutar 11:50.

Vi vore tacksamma om ni ville meddela oss snarast om ert barn kommer att vara på fritids eller inte på skolavslutningsdagen. Detta meddelande kan ni lämna till oss via loggboken.

Tomma mail

Vi har fått till vår kännedom att ni vårdnadshavare har fått tomma mail från oss. Under eftermiddagen har vi skapat mallar till era barns omdömen som de kommer få i slutet av terminen. De är i nuläget inte ifyllda. Vid ett tillfälle låste sig datorerna och då tror vi att edwise skickade dessa mail till er. Dessa mailen behöver ni inte bry er om. Vi meddelar via bloggen när omdömen och matriser är klara.

Vecka 49

Hej

Idag har vi påbörjat vårt nya tema som handlar om våra tre största religioner. Denna vecka jobbar vi med kristendomen och sen följer judendom och islam.

På torsdag ska vi träffa kantorn och träna inför julavslutningen. Barnen börjar bli duktiga på texten. Ni får gärna lyssna när de tränar hemma.

På matten har vi jobbat mycket med den digitala klockan så den får ni gärna också träna på och prata lite om hemma. Testa barnen i olika vardagssituationer så att det blir riktigt befäst.

Hälsningar Agnes, Augusta och Charlotta