Tema

Vi fortsätter att arbeta med tema som heter ”Vårens knoppar och droppar”. Vi har lärt oss om eken genom att läsa faktatexter, titta på olika program och diskuterat. Barnen fick rita ekens knoppar. De fick också välja vars ett träd på skolgården, fotografera det för att se trädets utveckling under våren. Barnen fick också titta på årsringar på en gammal alm.
Idag har barnen gjort träd med hjälp av vattenfärger och sugrör.

27april2 27april3 27april4 27april5 27april10 27april11

 

Fredag

HEJ

Idag har det skickats hem en lapp i väskan till de elever som har ansökt om simskola eller märkestagning. Barnen är placerade i olika grupper. Vi har även skickat hem en lapp om Kalvinknatet som är den 18 maj. Vi stannade kvar på skolgården idag.

Svenska: Eleverna jobbar med djurfakta och gör presentationer på ipad.

Matematik: Antalsuppfattning med hjälp av knappar och kängrumatteproblem.

Engelska: Vi fortsätter med Oskar och tränar läsningen här i skolan.

Musik: Vi har pratat om och lyssnat på blåsinstrument.

Tema: I temat vårens droppar och knoppar har de gjort kretslopp, labbrapport om burkarna och fjärilar mm.

Vi ses på måndag.

Vi i 1:an.

 

 

Information till vårdnadshavare för elever på Öst F-1 fritids:

Vi vill gärna informera er vårdnadshavare till barnen på Öst F-1 fritids om hur nuläget på fritids ser ut. Sandra Persson är för tillfället sjukskriven och vi vet i nuläget inte hur länge hennes sjukskrivning kommer sträcka sig. 

Felicia, Fabian och Annelie kommer fortsätta att jobba på Öst F-1 fritids och förskollärare Mia och Sanna jobbar kvar vars en eftermiddag. Sandra kommer att ersättas av fritidspedagog Johan Lärka. Han jobbar i vanliga fall på Öst 2-3 fritids och är alltså ett känt ansikte för barnen. De östelever som går i åk 1 kommer dessutom med stor sannolikhet att gå i Johans fritidsgrupp till hösten och vi ser detta som ett bra tillfälle för barnen och Johan att lära känna varandra. 

För att skapa ett lugn i gruppen och bättre möta barnens olika behov kommer vi under resten av terminen dela upp fritidsgruppen i mindre grupper där vi gör olika aktiviteter. Ibland kommer vi att lämna skolans område med en grupp för att t.ex. gå till en lekplats eller till ett grönområde för lekar. Eftersom vi upplever att gruppen mår bra av kontinuitet och fasta rutiner kommer vi att använda oss av fasta veckoplaneringar med samma upplägg vecka för vecka. Vad vi gör under de olika aktiviteterna (t.ex. idrottshallen, skapande, fri lek) kommer givetvis även i fortsättningen att variera. 

Vi kommer under veckan skicka hem ett häfte från fritids till samtliga vårdnadshavare där ni kan läsa mer om hur våra dagar på fritids ser ut, viktiga telefonnummer m.m. så håll utkik i era barns väskor! 

Har ni några frågor eller funderingar är ni alltid välkomna att höra av er till oss! 

Mvh
Fritidsgruppen Kompassen, Emanuelskolan

 

Tema

Vi har startat nytt tema som handlar om våren och naturen. Idag arbetar vi med insekter. Barnen skriver roliga berättelser om påhittade insektsfamiljer. De arbetar två och två. De är mycket engagerade.
De fick också tillverka egna insekter. De var helt fantastiska! Se bilderna!

IMG_2340 IMG_2341 IMG_2342 IMG_2343 IMG_2344 IMG_2345 IMG_2346

 

Idrott

HEJ

Vi hade en fantastisk fredag (se ny bild överst på bloggen). Solen sken så skönt.

Vi vill bara påminna om idrottskläder till idrotten i morgon eftersom det är 3 veckor sedan förra gången. Vi har planering medan era barn har idrott, men om de glömmer idrottskläder sitter de ofta med oss och gör skolarbete. Då hinner inte vi planera lika mycket som vi önskar.

Agnes, Lotta-Karin och Marie