Kommande fredag

Eftersom vi har fått inbjudande från våra treor att titta på deras pjäser, bestämde vi att vi stannar i skolan. Ingen utedag alltså.

Vi kommer också att ha en lite längre lässtund på fredag. Man får lov att ta med sig en kudde, gosedjur eller dylikt för att göra vår lässtund mysigare. Man kan också ta med sig sin egen bok om man önskar. Under tiden kommer vi pedagoger att lyssna på och bedöma hur långt de har kommit i sin läsutveckling.

Vi önskar er ett trevligt sportlov.

Agnes och Marie

 

Vad händer denna veckan !

Hej
Vi fortsätter att arbeta med vårt tema som handlar om sagor. Snart är barnen klara med sina sagor som de skriver. Böckerna de gör kommer vi skicka hem så att ni kan se och läsa sagorna.

I engelskan har vi börjat på ett nytt arbetsområde som handlar om kläder. Vi lär oss att beskriva olika sagofigurer med meningar som börjar med:
He has….She has.
Barnen är mycket duktiga. De kan säga många fullständiga meningar på engelska.

På matematiken jobbar vi vidare inom talområdet 0-20. Vi övar på många olika sätt genom spel mm. Fråga dem så kan de berätta mer.

Barnen har varit så duktiga med sin musikläxa. De har övat muntlig presentation där de berättade om låten som de har valt och varför. Det är 5 i varje grupp som har uppgiften till den 2 mars.

På idrotten har de bla lekt lekarna ogräset och gladiatorerna.

Igår har vi även pratat med barnen om att vara en bra kompis. Hur en bra vän ska vara. Barnen hade mycket bra tankar och diskussionerna blev mycket levande. Vi har tillverkat en Vänskapsbild.

Jag har tekniska problem just nu och kan därför inte lägga ut bilder. Jag försöker lite senare.

Ha det gott

 

 

Matematik

Idag på matematiken har vi haft tre stationer. Vi har spelat Monopol junior ( här tränas räkning med hjälp av pengar ), de lära sig sudoku ( logiskt tänkande och klurigt med siffror ) och ipad med bla King of math, mattebingo ( här tränas olika räknesätt ). Andra gruppen kommer göra detta snart.

klass aaa aa a

Viktig information från Lag Öst!

Hej!

Vi är fullt medvetna om att det finns mycket oro i klassen och vi jobbar på många sätt med att komma till rätta med det. Vi vill därför ge lite information om detta till er vårdnadshavare.
Från och med denna termin är det vi två som är pedagoger i Öst 1 – Marie fortsätter medan Agnes har tillkommit med stor erfarenhet som pedagog i olika sammanhang.
Genom lågstadiesatsningen som innebär en statlig satsning har vi också fått möjligheter att kraftigt utöka antalet vuxna i klassen. Hanna som är känd i klassen sedan tidigare har fått mer kontinuerligt schema och Felicia som nyanställd är hos oss under fem arbetspass i veckan och vidare är Armelana som nyanställd fritidspedagog hos oss tre arbetspass i veckan.
Genom lågstadiesatsningen har också Britt Olsson, vår specialpedagog, fått möjligheter att arbeta aktivt med läsinlärning och matte och är med nästan hälften av veckans lektioner.Totalt kan vi alltså se att vi genom denna satsning kan jobba mer med mindre grupper och kan lyckas bättre med grunderna i läsinlärning och matematik.

Genom fritidspedagogernas nya projekt med rastaktiviter är vi övertygade om att barnen får mer positiva upplevelser på rasterna och antalet konflikter blir mindre. I upplägget med dessa aktiviteter ingår också ett annat sätt att lämna över mellan fritidspedagoger och lärare vid rastens slut som också skapar mer lugn. Vi ser redan effekterna av detta.

För att ytterligare stärka arbetsron i klassrummet har vi nu i arbetslaget Öst F-3 beslutat att tillsammans hjälpas åt med arbetsron i klasserna. Detta kommer vi bl a att göra genom att mer flexibelt placera elever där de får lugn och trygghet. Detta kommer sedan att utvärderas. Vi började med detta arbete igår och vi upplever att det är positivt.

Samarbetet mellan skola och hem är en grundläggande faktor för att lyckas – vi och ni måste hjälpas åt. I skolan pratar vi just nu mycket om regler och förhållningssätt och det är viktigt att ni också pratar hemma om detta. Skolans nya regler kommer snart att fastställas av rektor och då kommer vi åter att diskutera dessa. Samtidigt jobbar vi utifrån Olweus modell i KRAFT för att motverka mobbing.

Sammantaget tror vi på att detta kommer att ge ett bra resultat men det kräver uthållighet från oss alla!

Med vänlig hälsning

Arbetslag Öst

Matteläxa

HEJ

Idag har eleverna i åk 1 fått med sig ett mattespel hem för att öva 10-kompisarna. Läxan är att spela tillsammans med en förälder eller syskon (gärna flera gånger). Reglerna kan barnen, men står även på baksidan.

Tanken är att de ska lära sig 10-kompisarna utantill; 0+10, 1+9, 2+8, 3+7, 4+6, 5+5, 6+4, 7+3, 8+2, 9+1,10+0. Detta har vi övat genom att titta på Livet i mattelandet, spelat detta spel, tränat på papper, övat med kortlek och med hjälp av tärning.

I förra veckan skickade vi hem en lapp om sommarsimskola. Glöm inte att anmäla ditt barn om han/hon behöver för det brukar vara begränsat med platser.

MVH

Agnes och Marie